Landelijk en regionaal Scoutingnieuws

De hieronder getoonde nieuwsberichten zijn afkomstig van Scoutingnieuws.nl. Scoutingnieuws.nl verzamelt landelijk, regionaal en lokaal Scoutingnieuws.


 • Scouting Tono-groep eert jubilerende vrijwilligers

  17 Dec 2018

  Scouting Tono-groep eert jubilerende vrijwilligers Schiedam – Bij de jaarafsluitingzaterdag greep het bestuur van de Scouting Tono-groep de gelegenheid aan omenkele jubilerende vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Vier vrijwilligersontvingen een jubileumspeldje van Scouting Nederland.“De Scouting Tono-groep bestaat bij de gratie van haarvrijwilliger”, zo begint Monica Spruit, een van de bestuursleden van deScouting Tono-groep. “Zij zorgen er voor dat de bevers, welpen, scouts enexplorers elke zaterdag de tijd van hun leven hebben. Of ze zorgen voor hetgebouw, het geld of de materialen. Daar zijn niet alleen wij als bestuur, maarook alle kinderen enorm blij mee”.Zaterdaghield de Scouting Tono-groep een kerstontbijt voor al haar jeugdleden samen methun ouders of verzorgers. Met alle meisjes en jongens aanwezig werden dejubilarissen een voor een naar voren gehaald en ontvingen zij het certificaatdat bij hun jubileum hoorde. Bestuurslid Addy Pool werd bedankt voor 5 jaar aanvrijwillige inzet, net als scoutsleidster Nathalie Doek en bever- enwelpenleider Thomas Langeweg. Penningmeester Jan Lemmen[…]

 • Veel leuke activiteiten de jeugd op de Kerstmarkt van Scouting Panoord

  10 Dec 2018

  Veel leuke activiteiten de jeugd op de Kerstmarkt van Scouting Panoord Ook ditjaar is er op de kerstmarkt van Scouting Panoord weer veel te beleven. Voor dejeugd zijn er zowel sportieve als knutsel activiteiten. Daarnaast wordt er ookieder jaar een Kerstloterij georganiseerd met vele mooie prijzen. En ook ditjaar ondersteund Scouting Panoord de voedselbankactie van ATOS RTV door tijdensde Kerstmarkt etenswaren in te zamelen. Centraalstaan de vele activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. Voor desportievelingen is er weer een mooi klimobject in elkaar gezet, en kan er ookgeklommen worden op de klimwand. Uiteraard kan er aan leuke kerststukjesgeknutseld worden en zijn verschillende spellen beschikbaar. Kortom er is vanalles te doen. Er is de gelegenheid om wat te eten en te drinken en men kanmeedoen aan de Kerstloterij waar mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Dezeloterij is aan het einde van de kerstmarkt, waarvoor op de dag zelf ook nogloten gekocht kunnen worden. De opbrengsten van de Kerstmarkt en de loterij wordendit[…]

 • Dubbel feest bij Scouting Panoord

  19 Nov 2018

  Dubbel feest bij Scouting Panoord OpScouting Panoord was het 17 november dubbel feest. In de aanwezigheid vanJacqueline van Dongen, wethouder van de gemeente Zwijndrecht, werd als eerstedoor de onthulling van het projectbord officieel het startsein gegeven voor deaanleg van het Waterpark Panoord. Hierbij wordt een waterberging annexspeelvijver op het terrein van Scouting Panoord gerealiseerd. Daarnaast werdWim Stam tot erelid van Scouting Panoord benoemd voor al zijn verdiensten voorde vereniging.Al meerdan een jaar geleden ontstond het idee om een waterberging aan te leggen. Hetregenwater wat op het dak valt loopt nu immers rechtstreeks het riool in. Uit milieuoverwegingenis het beter om dit regenwater apart af te vangen. Ook neemt bij een flinkeregenbui dankzij een waterberging de druk op het riool af. Daarbij kwam hetidee dat deze waterberging ook uitstekend dienst kan doen als een speelvijvervoor de jeugd van Scouting Panoord. Aan de hand van een goed plan werden denodige vergunningen aangevraagd, sponsoren aangetrokken, en dankzij een[…]

 • Verkiezing Haagse Held van het jaar

  19 Nov 2018

  Verkiezing Haagse Held van het jaar Roger Gielisse is genomineerd als Haagse Held van het jaar in de categorie “Onderwijs en jeugd”. Stem via www.denhaagdoet.nl op Roger Gielisse en zorg ervoor dat hij met de titel naar huis gaat!Over de verkiezingDe verkiezing van de Haagse Held van het Jaar is een initiatief van gemeente Den Haag, PEP en hotel ibis Den Haag City Centre en wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De winnaars worden op 7 december (nationale vrijwilligersdag) bekendgemaakt tijdens het Haagse Helden gala. Een feestelijk award gala waarbij alle genomineerde vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Haagse vrijwilligersorganisaties konden hun beste vrijwilliger nomineren voor de verkiezing. Bewoners kunnen van 9 november tot en met 30 november stemmen op hun favoriete vrijwilliger. Onder alle stemmers worden twee overnachtingen in een ibis hotel in de Benelux verloot.Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije[…]

 • Welpen van Scoutingregio Maasdelta spetteren er op los!

  11 Nov 2018

  Welpen van Scoutingregio Maasdelta spetteren er op los! Op zaterdag 10 november hebben rond de 180welpen van de scouting regio Maasdelta meegedaan aan het spetterfestijn inzwembad “De Kulk” in Vlaardingen. Er is daadwerkelijk gespetterd, maar vooralhebben alle kinderen heel veel plezier gehad in de activiteiten. Wat is er nouleuker dan hard van de glijbaan roetsjen of een kijkje nemen bij de Vlaardingsereddingsbrigade? Volgens de welpen had het niet leuker gekund! Al met al eengeslaagde dag voor iedereen met als aandenken een leuke uniekeherinneringsbadge!Han Admiraal, voorzitter vanScoutingregio Maasdelta, gaf aan dat het organiseren van regionaleledenactiviteiten één van de kerntaken van een Scoutingregio is. “Door dezeactiviteiten kunnen onze leden andere leden ontmoeten uit de regio. Zo lerenwelpen samenwerken, ook met kinderen die ze nog niet kennen. Dit draagt bij aande persoonlijke ontwikkeling van de welpen, terwijl ze tegelijkertijd heel veelplezier beleven”. Net als de overige activiteiten van de regio worden de ledenactiviteitengeorganiseerd door vrijwilligers. “Onze regio-organisatoren zijnspeciaal getraind om grootschalige[…]

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website van Scouting Lunteren beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Als je verder gaat op deze website dan gaan wij ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. Cookiebeleid